1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

 

Pályázatot meghirdető szerv:

Albertirsai Napsugár Óvoda

2730 Albertirsa, Pesti út 29. Tel: 06-53/370-177

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2017.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Pesti út 29.

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyerekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú képesítés, óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot
  • legmagasabb iskolai végzettséget, és egyéb szakirányú végzettséget igazoló oklevelek másolatait,
  • hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséhez
  • felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

Juttatások és egyéb információk: bérezés Kjt. szerint

Pályázat benyújtásának határideje: 2016.11.03.

Pályázat elbírálásának határideje: 2016.11.04.

Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A Pályázat benyújtható:

  • személyesen Farkas Péterné, Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti út 29.
  • postai úton a pályázatnak az Albertirsai Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Pesti út 29.).
  • elektronikus úton Farkas Péterné részére a ovi.airsa@gmail.com címen keresztül.

A pályázat kiírással kapcsolatos további információt Farkas Péterné óvodavezető nyújt a 06-53/370-177 telefonszámon.