Az Albertirsai Napsugár Óvoda alapítványai

Két alapítvány van a négy óvodának:

  1. Albertirsai Napsugár Alapítvány
  2. Játékkal a Jövőért Alapítvány

 

Az Albertirsai Napsugár Alapítvány bemutatkozása

Az Albertirsai Napsugár Alapítvány 2004-ben abból a célból jött létre, hogy segítsük a Napsugár Óvodába járó gyermekeket az alábbiakban:

– a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó, egészséges életmódjuk és esztétikai fejlődésük szempontjából is megfelelő óvodai környezet kialakítása/ belső és külső környezet/

– olyan multimédiás, kommunikációs eszközök beszerzése / pl. videó, számítógép/ és szolgáltatások igénybevétele, melyek közvetlen vagy közvetett használatával olyan ismeretekhez juthatnak a gyermekek, melyre más módon nincs lehetőségük,

– a gyermekek manuális-, anyanyelvi-, vizuális-, zenei-, mozgás- és személyiségfejlesztését elősegítő eszközök, anyagok, fejlesztő játékok biztosítása,

– olyan programok szervezése/ pl. kirándulások, színházlátogatások/ amelyek segítségével a gyermekek megismerkedhetnek tágabb környezetükkel.

Az elmúlt években alapítványunk segítségével sikerült óvodánk udvarának játékállományát EU-s játékokra cserélni, hangosító berendezést vásároltunk, melynek nagy hasznát vesszük a különböző óvodai rendezvényeken. A három csoportszoba bútorzata is megújult. Sikeres pályázatok révén számos képességfejlesztő játékokat és sporteszközöket is beszereztünk.

A fenti eredmények arra motiválnak, hogy használjuk ki a lehetőségeket azért, hogy alapítványunk a továbbiakban is sikeresen működhessen a gyermekeink sikeres fejlesztése érdekében. Célunk az esélyegyenlőség megteremtése, olyan lehetőségek és fejlesztőeszközök, élmények, tapasztalatok biztosítása, melyekhez a Napsugár Óvodába járó gyermekeink hozzájuthatnak.

Közösségünk gyermek-centrikus, családias. Ilyen légkörben, sokféle tevékenységet felajánlva, a mindennapos sikereket és kudarcokat megélve varázsoljuk örömtelivé gyermekeink óvodai életét.

Az Albertirsai Napsugár Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv 26.§c. / 4. pontja alapján közhasznú tevékenységet folytat.

Alapítvány neve: ALBRTIRSAI NAPSUGÁR ALAPÍTVÁNY

Bankszámlaszáma: 11742159-20028400

Adószáma: 18704266-1-13

Köszönet minden eddigi támogatásért, melyet szívesen fogadunk a jövőben is.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai

Játékkal a Jövőért Alapítvány bemutatkozása

 

Alapítvány neve: Játékkal a Jövőért Alapítvány

Bankszámlaszáma: 11742159-20027289

Adószáma: 18686043-1-13

Bemutatkozik a Játékkal a Jövőért Alapítvány. Tagjai: Tündérkert Óvoda, Mazsola óvoda, Nyitnikék óvoda. Jelenleg a Mazsola és a Nyitnikék óvoda alapítványainak beolvadása folyamatban van.

Alapítványunk célja: az óvodai nevelés feladataihoz, a gondozási feladatokhoz, a gyermekek egészséges fizikai és szellemi fejlődésének elősegítéséhez kíván tárgyi feltételeket, eszközöket biztosítani.

Célja különösen:

  • sportszerek beszerzése,
  • az óvodai foglalkozások anyagaihoz kapcsolódó tárgyi eszközök (audiovizuális eszközök, szemléltető-, és manipulációs eszközök) beszerzése, fejlesztése,
  • játékállomány bővítése,
  • az óvoda területének az ingatlannak parkosítása, játszópark kialakítása és fenntartása, az épület berendezési tárgyainak pótlása, korszerűsítése,

Az alapítványok segítségével a teljes bútorzat cseréje megtörtént, az udvari játékok telepítése megtörtént-európai szabványoknak megfelelően, a tálaló edények, óvodai fektetők cseréjét, pótlását biztosítottuk, folyamatosan hozzájárulunk a fejlesztőjátékok cseréjéhez, melynek pénzeszközét pályázatok valamint magánszemélyek felajánlásából tudtuk, és szeretnénk a jövőben is biztosítani.

Köszönjük az eddig tett felajánlásokat, számítunk a jövőben is a segítségükre.

Köszönettel: az Alapítvány kuratóriumi tagjai